DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej do stosowania „na zimno” w ilości 260 Mg na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK we Wrocławiu. CPV 44113700-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-02-24
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej do stosowania „na zimno” w ilości 260 Mg na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK we Wrocławiu. CPV 44113700-2
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.61.2016
Termin składania ofert 2016-03-02 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, fax 71-39-17-110
Załączniki

61_2016 zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 2016-02-25

61_2016 zał_2-3 wersja edyt 2016-02-25

  

61_2016 zbiorcze zest_propozycji cenowych

 

  61_2016 info_o_wyborze 2016-03-07

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :