Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce-Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Drukuj
z dnia: 2016-02-19
Nazwa zadania Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce-Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. CPV 71241000-9.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.58.2016
Termin składania ofert 2016-02-24 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Magdalena Stachera
Tel./Fax tel. 71 39 17 155 / 71 39 17 234 fax. 71 39 17 110
Załączniki

  1_58_16_zapytanie ofertowe

1_58_16_zalacznik nr 1 wersja edytowalna

1_58_16_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_58_16_informacja o dokonanym wyborze