DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Drukuj Email
z dnia: 2016-02-19
Nazwa zadania Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. CPV 71241000-9.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.57.2016
Termin składania ofert 2016-02-24 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Magdalena Stachera
Tel./Fax tel. 71 39 17 155 / 71 39 17 234 fax. 71 39 17 110
Załączniki

  1_57_16_zapytanie ofertowe

1_57_16_zalacznik nr 1 wersja edytowalna

1_57_16_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

 

1_57_16_informacja o dokonanym wyborze

1_57_16_informacja o dokonanym wyborze_07_03_2016

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :