Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)”. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. CPV 71241000-9 Drukuj
z dnia: 2016-02-19
Nazwa zadania Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)”. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. CPV 71241000-9
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.56.2016
Termin składania ofert 2016-02-24 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Magdalena Stachera
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-239, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

56_2016 zapytanie ofertowe 19_02_2016

56_2016 zapytanie ofertowe wersja edytowalna 19_02_2016

  56_2016 zbiorcze zestawienie ofert 01_03_2016

56_2016 informacja o wyborze 03_03_2016