Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice. Drukuj
z dnia: 2016-01-29
Nazwa zadania Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.1.2016
Termin składania ofert 2016-02-03 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-170 / 71-39-17-110
Załączniki

 

1_1_2016 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_1_2016 specyfikacje techniczne zud

1_1_2016 wersja edytowalna zalacznika nr 2 3 i 4

1_1_2016 informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej