DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice. Drukuj Email
z dnia: 2016-01-29
Nazwa zadania Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.1.2016
Termin składania ofert 2016-02-03 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-170 / 71-39-17-110
Załączniki

 

1_1_2016 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_1_2016 specyfikacje techniczne zud

1_1_2016 wersja edytowalna zalacznika nr 2 3 i 4

1_1_2016 informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :