DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie PFU na system wspomagający obieg dokumentów i zarządzania drogami. CPV 72212311-2. Drukuj Email
z dnia: 2016-01-27
Nazwa zadania Opracowanie PFU na system wspomagający obieg dokumentów i zarządzania drogami. CPV 72212311-2.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.38.2016
Termin składania ofert 2016-02-01 10:00:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-170/71-39-17-110
Załączniki

  1_38_2016 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_38_2016 zalacznik nr 2 propozycja cenowa-wersja edytowalna

1_38_2016 zalacznik nr 3 - uszczegolowienie opz

1_38_2016 informacja o dokonanym wyborze - uniewaznienie postepowania

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :