Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych w ciągu byłej drogi krajowej nr 8 (odcinek Długołęka - Smardzów) utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Drukuj
z dnia: 2016-01-14
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych w ciągu byłej drogi krajowej nr 8 (odcinek Długołęka - Smardzów) utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.2.2016
Termin składania ofert 2016-01-20 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-170 / 71-39-17-110
Załączniki

 

1_2_2016 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_2_2016 szczegolowa specyfikacja techniczna

1_2_2016 propozycja cenowa wersja edytowalna

1_2_2016 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_2_2016 informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej