DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług medycznych zakresu medycyny pracy: badania wstępne, okresowe i kontrolne (badania podstawowe + orzeczenie lekarskie) pracowników DSDiK w roku 2016 i 2017. CPV 85.14.70.00-1. Drukuj Email
z dnia: 2015-12-09
Nazwa zadania Świadczenie usług medycznych zakresu medycyny pracy: badania wstępne, okresowe i kontrolne (badania podstawowe + orzeczenie lekarskie) pracowników DSDiK w roku 2016 i 2017. CPV 85.14.70.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.316.2015
Termin składania ofert 2015-12-14 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2721-316-2015-zaproszenie-do-zlozenia-propozycji-cenowej

 

2721-316-2015-zaproszenie-do-zlozenia-propozycji-cenowej

 

  2721-316-2015-uniewanienie-postpowania

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :