DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcze (odwodnienie zatoki autobusowej), dz. Nr 163, obręb Grodziszcze. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-23
Nazwa zadania Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcze (odwodnienie zatoki autobusowej), dz. Nr 163, obręb Grodziszcze.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.296.2015
Termin składania ofert 2015-11-30 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

 

1_296_15_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

1_296_2015_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

1_296_15_projekt

1_296_15_specyfikacje

1_296_15 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_296_2015_informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :