DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przetarg publiczny ustny (licytacja) na sprzedaż ruchomości Drukuj Email
z dnia: 2015-11-19
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2015-11-30 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg publiczny ustny
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

ogłoszenie na stronę DSDiK oraz tablicę przetarg 30-11-2015

Umowa kupna-sprzedaży

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :