DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa zatoki autobusowej w m. Rakoszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-08
Nazwa zadania Budowa zatoki autobusowej w m. Rakoszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 45000000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.274
Termin składania ofert 2015-11-18 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  274_2015 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 2015-11-09

274_2015 pfu 2015-11-09

274_2015 WWiOPP Rakoszyce

274_2015 WWiORB Rakoszyce

274_2015 plan syt_geometria

274_2015 Średzka woda Rakoszyce

274_2015 Tauron Rakoszyce

  

274_2015 zbiorcze zest_propozycji cenowych

274_2015 info_o_wyborze 2015-11-23

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :