DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odśnieżanie linii kolejowej zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym z podziałem na dwa zadania: 1. Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów - Trzebnica od km 1,260 do km 19,903.CPV 90620000-9. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-03
Nazwa zadania Odśnieżanie linii kolejowej zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym z podziałem na dwa zadania: 1. Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów - Trzebnica od km 1,260 do km 19,903.CPV 90620000-9.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.251.2015
Termin składania ofert 2015-11-09 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Maciejewski Tomasz
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-185, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

251_2015 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 03_11_2015

251_2015 opis przedmiotu zamowienia zalacznik nr 1 03_11_2015

 

251_2015 wersja edytowalna zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 03_11_2015

251_2015 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej - uniewaznienie zamowienia 16_11_2015

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :