DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie samochodowych belek świetlnych ostrzegawczych dla projektów pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4" i "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego" wraz z ich dostawą, montażem i instalacją w siedzibie DSDiK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 31.51.83.00-3. Drukuj Email
z dnia: 2015-10-30
Nazwa zadania Wykonanie samochodowych belek świetlnych ostrzegawczych dla projektów pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4" i "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie Województwa Dolnośląskiego" wraz z ich dostawą, montażem i instalacją w siedzibie DSDiK.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.269.2015
Termin składania ofert 2015-11-05 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2721-269-2015-zapytanie-ofertowe

2721-269-2015-zbiorcze-zestawienie-propozycji-cenowych

2721-269-2015-informacja-o-wybore

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :