DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Umieszczenie stacjonarnego urządzenia informacji przystankowej na przystanku kolejowym Pierwoszowie. Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku. Działanie nr 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa. Nr Projektu RPDS.03.02.00-02-001/15. CPV 30231100-8 Drukuj Email
z dnia: 2015-10-29
Nazwa zadania Umieszczenie stacjonarnego urządzenia informacji przystankowej na przystanku kolejowym Pierwoszowie. Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku. Działanie nr 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa. Nr Projektu RPDS.03.02.00-02-001/15. CPV 30231100-8
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.254.2015
Termin składania ofert 2015-11-04 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

254_2015 ZAPYTANIE OFERTOWE  2015-10-29

254_2015 Załacznik A - LOGO

254_2015 Zał_1 propozycja cenowa edyt 2015-10-29

 

254_2015 INFORMACJA O WYBORZE RPO_2015-11-09

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :