DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie artykułów promocyjnych na temat projektów pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4” i „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa Dolnośląskiego” i opublikowanie ich w prasie regionalnej (dziennik lub tygodnik dystrybuowany na terenie całego województwa dolnośląskiego), w części poświęconej tematyce społeczno – gospodarczej regionu (nie w części ogłoszeniowo – reklamowej). Drukuj Email
z dnia: 2015-10-21
Nazwa zadania Opracowanie artykułów promocyjnych na temat projektów pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4” i „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa Dolnośląskiego” i opublikowanie ich w prasie regionalnej (dziennik lub tygodnik dystrybuowany na terenie całego województwa dolnośląskiego), w części poświęconej tematyce społeczno – gospodarczej regionu (nie w części ogłoszeniowo – reklamowej).
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.237.2015
Termin składania ofert 2015-10-27 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

1_237_15_zapytanie ofertowe

 

1_237_15_informacja o wyborze propozycji cenowej

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :