DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych DSDiK we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2015-10-11
Nazwa zadania Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych DSDiK we Wrocławiu.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.222.2015
Termin składania ofert 2015-10-15 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowych
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

  1_222_2015_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_222_2015_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

 

INFORMACJA o wyborze najkorzytsniejszej propozycji cenowej 2015-11-04

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :