DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie nasadzeń drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie Służby Utrzymaniowej Legnica w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 292, 298, 328, 331, 335, 363, 364, 365, 374. CPV 77211600-8 Drukuj Email
z dnia: 2015-09-16
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie Służby Utrzymaniowej Legnica w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 292, 298, 328, 331, 335, 363, 364, 365, 374. CPV 77211600-8
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.197.2015
Termin składania ofert 2015-09-23 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

  2721_197_2015 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 2015-09-17

2721_197_2015 zał_2-3_edyt 2015-09-17

2721_197_2015 lokalizacja nasadzeń

2721_197_2015 SST

 

2721_197_2015 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

 

2721_197_2015 info_o_wyborze 2015-10-01

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :