DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Pomiar zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego. CPV 90715000-2 Drukuj Email
z dnia: 2015-08-19
Nazwa zadania Pomiar zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.172.2015
Termin składania ofert 2015-08-28 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grzegorz Klak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-171, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

2721_172_2015 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

2721_172_2015 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej wersja edytowalna

2721_172_2015 wykazy

 

2721_172_2015 odpowiedzi na pytania 25_08_2015

2721_172_2015 opis przedmiotu zamwienia 25_08_2015

2721_172_2015 umowa 25_08_2015

2721_172_2015 pozwolenia wodnoprawne 25_08_2015

 

zbiorcze zestawienie ofert

172-15 wybor oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :