DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie tablic ( 2 szt.) informacyjno-promocyjnych projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich” wg załączonego wzoru + dostawa do siedziby DSDiK. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007 – 2013. CPV 79342200-5. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-20
Nazwa zadania Wykonanie tablic ( 2 szt.) informacyjno-promocyjnych projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich” wg załączonego wzoru + dostawa do siedziby DSDiK. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007 – 2013. CPV 79342200-5.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.156.2015
Termin składania ofert 2015-07-29 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Magda Stachera
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

156-15 zapytanie ofertowe

tablice pamiatkowe mostowice_spalona

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

156-15 wybor oferty

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :