DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie działania Służby Utrzymaniowej Legnica, w sezonie zimowym 2015/2016. CPV 14210000-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-20
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie działania Służby Utrzymaniowej Legnica, w sezonie zimowym 2015/2016.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.132.2015
Termin składania ofert 2015-07-24 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Ewa Piłat
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 71/ 391-7-243
Załączniki

 

 

Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

Informacja z otwarcia propozycji cenowych

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Załączniki edytowalne (2-4) do zaproszenia

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :