DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Renowacja rowów w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292. CPV 45.23.24.52-5. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-08
Nazwa zadania Renowacja rowów w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292. CPV 45.23.24.52-5.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.141.2015
Termin składania ofert 2015-07-14 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, 39 17 166, 71 39 17 110
Załączniki

2721-141-2015-zaproszenie-do-zlozenia-propozycji-cenowej

2721-141-2015-przedmiar

2721-141-2015-specyfikacje

2721-141-2015-zbiorcze-zestawienie-propozycji-cenowych

2721-141-2015-informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :