DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont przejazdu kolejowego w km 1.282 linii nr 326 Wrocław Zakrzów - Trzebnica Drukuj Email
z dnia: 2015-06-30
Nazwa zadania Remont przejazdu kolejowego w km 1.282 linii nr 326 Wrocław Zakrzów -Trzebnica
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.135.2015
Termin składania ofert 2015-07-06 15:00 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Tomasz Maciejewski
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 71/ 391-7-185
Załączniki

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

Informacja z otwarcia propozycji cenowych

 

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

Przedmiar

Specyfikacja Techniczna

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :