DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont pomieszczeń budynku administracyjnego (budynek B) - DSDiK CPV 45453000-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-06-23
Nazwa zadania Remont pomieszczeń budynku administracyjnego (budynek B) - DSDiK
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.124.2015
Termin składania ofert 2015-06-30 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złozenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 49 17 167, 71 39 17 166, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

ogloszenie o wyborze propozycji cenowej

zaproszenie do zloenia propozycji cenowej

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :