DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 na skrzyżowaniu S. Staszica - M. Konopnickiej w m. Złotoryja wraz ze zmianami programów sygnalizacji uwzględniających wdrożenie sterowania akomodacyjnego. Drukuj Email
z dnia: 2015-06-16
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 na skrzyżowaniu S. Staszica - M. Konopnickiej w m. Złotoryja wraz ze zmianami programów sygnalizacji uwzględniających wdrożenie sterowania akomodacyjnego. CPV 71.32.25.00-6, 45.23.32.94-6, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.23.32.22-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.117.2012
Termin składania ofert 2015-06-23 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

117_2015 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 16_06_2015

117_2015 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

117_2015 pfu

117_2015 odpowiedzi na pytania 19_06_2015

117_2015 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :