DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Ogłoszenia

IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-01-15
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-01-29 08:30 Po Terminie


Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski, na potrzeby Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-11
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy IZ.2721.308.2018
Termin składania ofert 2018-12-18 15:00 Po Terminie


Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-10
Nazwa zadania Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. CPV 71.24.80.00-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.289.2018
Termin składania ofert 2018-12-14 11:00 Po Terminie


Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu DSDiK we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-10
Nazwa zadania Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu DSDiK we Wrocławiu.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.306.2018
Termin składania ofert 2018-12-14 11:00 Po Terminie


Odbiornik GNSS dla Działu Gospodarki Gruntami. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-10
Nazwa zadania Odbiornik GNSS dla Działu Gospodarki Gruntami. CPV 38.11.21.00-0.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.293.2018
Termin składania ofert 2018-12-14 10:00 Po Terminie


Zakup 3 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK w podziale na 3 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-06
Nazwa zadania Zakup 3 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK w podziale na 3 zadania. CPV 34.11.00.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.299.2018
Termin składania ofert 2018-12-12 10:00 Po Terminie


Zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby służby utrzymaniowej DSDiK. CPV 34110000-1 Drukuj Email
z dnia: 2018-12-06
Nazwa zadania Zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby służby utrzymaniowej DSDiK. CPV 34110000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.298.2018
Termin składania ofert 2018-12-12 10:00 Po Terminie


Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy /utrzymania/rozbiórki mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-06
Nazwa zadania Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy /utrzymania/rozbiórki mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364. CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.269.2018
Termin składania ofert 2018-12-12 10:00 Po Terminie


III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2018-11-20
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-12-05 9:00 Po Terminie


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2018-10-25
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-11-08 08:30 Po Terminie


Czwarty przetarg publiczny pisemny, na sprzedaż ciężkiego ugięciomierza dynamicznego pochodzącego z Laboratorium Drogowego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2018-10-22
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-11-06 10:00 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2018-10-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-10-23 08:30 Po Terminie


Przetarg publiczny pisemny, na sprzedaż sprzętu pochodzącego z Laboratorium Drogowego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-28
Nazwa zadania Przetarg publiczny pisemny, na sprzedaż sprzętu pochodzącego z Laboratorium Drogowego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-10-16 10:00 Po Terminie


Rokowania w sprawie sprzedaży „na pniu” drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 74+755 do km 85+487 Drukuj Email
z dnia: 2018-09-20
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-10-01 12:00 Po Terminie


Sprzedaż „na pniu” drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 74+755 do km 85+487 Drukuj Email
z dnia: 2018-09-06
Nazwa zadania Drugi przetarg publiczny pisemny na sprzedaż „na pniu” drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 74+755 do km 85+487
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-09-17 12:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :