DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Ogłoszenia

Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka) – opracowanie i zatwierdzenie TOR obowiązującej do czasu uzyskania dopuszczenia do użytkowania odcinka DW 382 od ul. J. Kilińskiego do ul. Strefowej. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-17
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka) – opracowanie i zatwierdzenie TOR obowiązującej do czasu uzyskania dopuszczenia do użytkowania odcinka DW 382 od ul. J. Kilińskiego do ul. Strefowej. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.105.2019
Termin składania ofert 2019-06-24 12:00 Po Terminie


V przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-06-14
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-01 09:00 Po Terminie


Doradztwo w zakresie wsparcia technicznego we wdrożeniu systemu w ramach zadania: Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2019-06-10
Nazwa zadania Doradztwo w zakresie wsparcia technicznego we wdrożeniu systemu w ramach zadania: Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.84.2019
Termin składania ofert 2019-06-18 10:00 Po Terminie


IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-29
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-06-13 Po Terminie


Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja. CPV 45000000-0. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-28
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja. CPV 45000000-0.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.85.2019
Termin składania ofert 2019-06-04 10:00 Po Terminie


Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455, polegająca na budowie chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-15
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455, polegająca na budowie chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-22 10:00 Po Terminie


PFU dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 16+308 w m. Pieńsk. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-05-15
Nazwa zadania PFU dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 16+308 w m. Pieńsk. CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.68.2019
Termin składania ofert 2019-05-27 09:00 Po Terminie


III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-13
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-27 09:00 Po Terminie


Wykonaniu studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drukuj Email
z dnia: 2019-04-29
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-06 12:00 Po Terminie


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-26
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-10 09:00 Po Terminie


Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego w ciągu DW 380 ul. Marszałka Piłsudskiego w m. Nowa Ruda oraz określenie możliwego zawężenia światła poziomego przestrzeni podmostowej. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-23
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-06 12:00 Po Terminie


Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn.: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica” Drukuj Email
z dnia: 2019-04-19
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-04-29 15:00 Po Terminie


Przedłużenie ważności decyzji środowiskowej z dnia 05.07.2013 r. dla zadania pn.: Budowa obejścia m. Złotoryja od drogi nr 363 do drogi nr 328 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-27
Nazwa zadania Przedłużenie ważności decyzji środowiskowej z dnia 05.07.2013 r. dla zadania pn.: Budowa obejścia m. Złotoryja od drogi nr 363 do drogi nr 328. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.52.2019
Termin składania ofert 2019-04-08 12:00 Po Terminie


Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 51+950 w miejscowości Henryków. CPV 71248000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-13
Nazwa zadania Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 51+950 w miejscowości Henryków. CPV 71248000-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.42.2019
Termin składania ofert 2019-03-20 10:00 Po Terminie


Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego w ciągu DW 380 ul. Marszałka Piłsudskiego w m. Nowa Ruda oraz określenie możliwego zawężenia światła poziomego przestrzeni podmostowej Drukuj Email
z dnia: 2019-03-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-03-07 12:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :