DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Ogłoszenia

Nazwa zadania: Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn.: „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Drukuj Email
z dnia: 2019-08-08
Nazwa zadania Nazwa zadania: Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn.: „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-08-15 15:00 Po Terminie


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o III przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-30
Nazwa zadania Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o III przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-08-14 09:00 Po Terminie


Korekta montażu (posadowienia) tablic, stanowiących system nawigacji i informacji z kodami QR wraz z przeniesieniem wybranych w nową lokalizację dla projektu pn.: "Od zamku Frydlant do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika C Drukuj Email
z dnia: 2019-07-18
Nazwa zadania Korekta montażu (posadowienia) tablic, stanowiących system nawigacji i informacji z kodami QR wraz z przeniesieniem wybranych w nową lokalizację dla projektu pn.: "Od zamku Frydlant do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.127.2019
Termin składania ofert 2019-07-29 15:00 Po Terminie


Wykonanie 1 szt. planszy wraz z montażem na tablicy, stanowiącej system nawigacji i informacji z kodami QR dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-17
Nazwa zadania Wykonanie 1 szt. planszy wraz z montażem na tablicy, stanowiącej system nawigacji i informacji z kodami QR dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI2721.126.2019
Termin składania ofert 2019-07-26 15:00 Po Terminie


Wykonanie wraz z montażem wolnostojących znaków E – 22 z podziałem na zadania Drukuj Email
z dnia: 2019-07-16
Nazwa zadania Wykonanie wraz z montażem wolnostojących znaków E – 22 z podziałem na zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-23 15:00 Po Terminie


VII przetargu pisemnym nieograniczonym Drukuj Email
z dnia: 2019-07-15
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-29 09:00 Po Terminie


Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. CPV 30190000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.124.2019
Termin składania ofert 2019-07-22 12:00 Po Terminie


Wynajem sali oraz usługa gastronomiczna na potrzeby konferencji zamykającej i promującej projekt.: „Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie – Bogatynia wraz z ul. Schrammstraβe w Zittau” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 2014 - 2020 w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.123.2019
Termin składania ofert 2019-07-23 15:00 Po Terminie


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-07-11
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-26 09:00 Po Terminie


Likwidacja drogowych obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w km 15+400 oraz km 15+465 w m. Boleścin – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45200000-9, 71320000-7, Drukuj Email
z dnia: 2019-07-05
Nazwa zadania Likwidacja drogowych obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w km 15+400 oraz km 15+465 w m. Boleścin – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45200000-9, 71320000-7,
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.109.2019
Termin składania ofert 2019-07-11 10:00 Po Terminie


Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. CPV 30190000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-03
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-15 12:00 Po Terminie


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+379 w m. Platerówka.” CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-03
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+379 w m. Platerówka.” CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.103.2019
Termin składania ofert 2019-07-09 12:00 Po Terminie


VI przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-07-03
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-15 09:00 Po Terminie


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 367 w km 14+465 w m. Kostrzyca.” Drukuj Email
z dnia: 2019-07-02
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 367 w km 14+465 w m. Kostrzyca.”
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.104.2019
Termin składania ofert 2019-07-08 12:00 Po Terminie


Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-06-25
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-10 09:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :