DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Ogłoszenia

Wykonaniu studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drukuj Email
z dnia: 2019-04-29
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-06 12:00 Po Terminie


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-26
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-10 09:00 Po Terminie


Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego w ciągu DW 380 ul. Marszałka Piłsudskiego w m. Nowa Ruda oraz określenie możliwego zawężenia światła poziomego przestrzeni podmostowej. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-23
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-06 12:00 Po Terminie


Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn.: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica” Drukuj Email
z dnia: 2019-04-19
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-04-29 15:00 Po Terminie


Przedłużenie ważności decyzji środowiskowej z dnia 05.07.2013 r. dla zadania pn.: Budowa obejścia m. Złotoryja od drogi nr 363 do drogi nr 328 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-27
Nazwa zadania Przedłużenie ważności decyzji środowiskowej z dnia 05.07.2013 r. dla zadania pn.: Budowa obejścia m. Złotoryja od drogi nr 363 do drogi nr 328. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.52.2019
Termin składania ofert 2019-04-08 12:00 Po Terminie


Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 51+950 w miejscowości Henryków. CPV 71248000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-13
Nazwa zadania Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 51+950 w miejscowości Henryków. CPV 71248000-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.42.2019
Termin składania ofert 2019-03-20 10:00 Po Terminie


Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego w ciągu DW 380 ul. Marszałka Piłsudskiego w m. Nowa Ruda oraz określenie możliwego zawężenia światła poziomego przestrzeni podmostowej Drukuj Email
z dnia: 2019-03-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-03-07 12:00 Po Terminie


Opracowanie Studium Wykonalności Drukuj Email
z dnia: 2019-02-22
Nazwa zadania Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu: „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)”. Projekt przewidziany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.44.2019
Termin składania ofert 2019-02-28 15:00 Po Terminie


Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-19
Nazwa zadania Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.39.2019
Termin składania ofert 2019-02-26 10:00 Po Terminie


IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-01-15
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-01-29 08:30 Po Terminie


Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski, na potrzeby Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-11
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy IZ.2721.308.2018
Termin składania ofert 2018-12-18 15:00 Po Terminie


Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-10
Nazwa zadania Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. CPV 71.24.80.00-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.289.2018
Termin składania ofert 2018-12-14 11:00 Po Terminie


Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu DSDiK we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-10
Nazwa zadania Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu DSDiK we Wrocławiu.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.306.2018
Termin składania ofert 2018-12-14 11:00 Po Terminie


Odbiornik GNSS dla Działu Gospodarki Gruntami. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-10
Nazwa zadania Odbiornik GNSS dla Działu Gospodarki Gruntami. CPV 38.11.21.00-0.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.293.2018
Termin składania ofert 2018-12-14 10:00 Po Terminie


Zakup 3 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK w podziale na 3 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-06
Nazwa zadania Zakup 3 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK w podziale na 3 zadania. CPV 34.11.00.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.299.2018
Termin składania ofert 2018-12-12 10:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :