DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Ogłoszenia

Likwidacja drogowych obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w km 15+400 oraz km 15+465 w m. Boleścin – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45200000-9, 71320000-7, Drukuj Email
z dnia: 2019-07-05
Nazwa zadania Likwidacja drogowych obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w km 15+400 oraz km 15+465 w m. Boleścin – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45200000-9, 71320000-7,
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.109.2019
Termin składania ofert 2019-07-11 10:00 Po Terminie


Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. CPV 30190000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-03
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-15 12:00 Po Terminie


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+379 w m. Platerówka.” CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-03
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+379 w m. Platerówka.” CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.103.2019
Termin składania ofert 2019-07-09 12:00 Po Terminie


VI przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-07-03
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-15 09:00 Po Terminie


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 367 w km 14+465 w m. Kostrzyca.” Drukuj Email
z dnia: 2019-07-02
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW 367 w km 14+465 w m. Kostrzyca.”
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.104.2019
Termin składania ofert 2019-07-08 12:00 Po Terminie


Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-06-25
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-10 09:00 Po Terminie


Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka) – opracowanie i zatwierdzenie TOR obowiązującej do czasu uzyskania dopuszczenia do użytkowania odcinka DW 382 od ul. J. Kilińskiego do ul. Strefowej. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-17
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka) – opracowanie i zatwierdzenie TOR obowiązującej do czasu uzyskania dopuszczenia do użytkowania odcinka DW 382 od ul. J. Kilińskiego do ul. Strefowej. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.105.2019
Termin składania ofert 2019-06-24 12:00 Po Terminie


V przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-06-14
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-07-01 09:00 Po Terminie


Doradztwo w zakresie wsparcia technicznego we wdrożeniu systemu w ramach zadania: Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2019-06-10
Nazwa zadania Doradztwo w zakresie wsparcia technicznego we wdrożeniu systemu w ramach zadania: Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.84.2019
Termin składania ofert 2019-06-18 10:00 Po Terminie


IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-29
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-06-13 Po Terminie


Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja. CPV 45000000-0. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-28
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja. CPV 45000000-0.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.85.2019
Termin składania ofert 2019-06-04 10:00 Po Terminie


Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455, polegająca na budowie chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-15
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455, polegająca na budowie chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-22 10:00 Po Terminie


PFU dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 16+308 w m. Pieńsk. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-05-15
Nazwa zadania PFU dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 16+308 w m. Pieńsk. CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.68.2019
Termin składania ofert 2019-05-27 09:00 Po Terminie


III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-13
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-27 09:00 Po Terminie


Wykonaniu studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drukuj Email
z dnia: 2019-04-29
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-06 12:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :