DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Ogłoszenia

Trzeci przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna z wycinki w ciągu linii kolejowych 311 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-21
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-10-05 08:30 Przed Terminem


Dokumentacja projektowa dla zadania: "Poprawa stateczności korony drogi wojewódzkiej poprzez wzmocnienie nasypu drogowego w m. Świny (droga wojewódzka / dawna droga krajowa nr 3 w km 432+170 - 432+200). CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-10
Nazwa zadania Dokumentacja projektowa dla zadania: "Poprawa stateczności korony drogi wojewódzkiej poprzez wzmocnienie nasypu drogowego w m. Świny (droga wojewódzka / dawna droga krajowa nr 3 w km 432+170 - 432+200). CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.139.2020
Termin składania ofert 2020-09-17 10:00 Po Terminie


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK (Skoda CItigo) Drukuj Email
z dnia: 2020-09-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-18 09:30 Po Terminie


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż drewna z wycinki w ciągu linii kolejowych 311 i 326 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-16 08:30 Po Terminie


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o piątym przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż piasku, soli, mieszanki pisakowo-solnej, drewno opałowe zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-09-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-16 08:30 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości działki nr 777 AM-6 obręb Kopanica, gmina Piława Górna w celu wybudowania bocznicy kolejowej zgodnie z uchwałą nr 2545/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. Drukuj Email
z dnia: 2020-09-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-16 09:00 Po Terminie


Dostawa i montaż autonomicznego monitoringu wykrywającego wykroczenia drogowe na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w 8,283 km w ciągu linii 326. CPV 45000000-7. 45200000-9; 45230000-8; Drukuj Email
z dnia: 2020-08-27
Nazwa zadania Dostawa i montaż autonomicznego monitoringu wykrywającego wykroczenia drogowe na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w 8,283 km w ciągu linii 326. CPV 45000000-7. 45200000-9; 45230000-8;
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.134.2020
Termin składania ofert 2020-09-02 10:00 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2020-08-25
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-08 09:30 Po Terminie


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o pierwszym przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż drewna z wycinki w ciągu linii kolejowych 311 i 326. Drukuj Email
z dnia: 2020-08-19
Nazwa zadania Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o pierwszym przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż drewna z wycinki w ciągu linii kolejowych 311 i 326.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-08-31 12:00 Po Terminie


Czwarty przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku, soli, mieszanki piaskowo-solnej, drewna opałowego zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym w Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-08-12
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-08-31 08:30 Po Terminie


Dostawa i montaż autonomicznego monitoringu wykrywającego wykroczenia drogowe na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w 8,283 km w ciągu linii 326. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2020-08-04
Nazwa zadania Dostawa i montaż autonomicznego monitoringu wykrywającego wykroczenia drogowe na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w 8,283 km w ciągu linii 326. CPV 45000000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.117.2020
Termin składania ofert 2020-08-10 12:00 Po Terminie


Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 393, ul. Baworowo i 358, ul. Ogrodowa w m. Leśna ( w systemie zaprojektuj i wybuduj). CPV 45233294-6, 71322500-6, 45311200-1 Drukuj Email
z dnia: 2020-08-03
Nazwa zadania Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 393, ul. Baworowo i 358, ul. Ogrodowa w m. Leśna ( w systemie zaprojektuj i wybuduj). CPV 45233294-6, 71322500-6, 45311200-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.114.2020
Termin składania ofert 2020-08-11 09:00 Po Terminie


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-31
Nazwa zadania Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-08-11 09:30 Po Terminie


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o czwartym przetargu publicznym pisemnym (licytacji) na sprzedaż 42 sztuk grodzie betonowych typu „L" o wys. 4,4 m składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Wądrożu Wielkim. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-30
Nazwa zadania Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o czwartym przetargu publicznym pisemnym (licytacji) na sprzedaż 42 sztuk grodzie betonowych typu „L" o wys. 4,4 m składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Wądrożu Wielkim.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-08-13 10:00 Po Terminie


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o piątym przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż piasku zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Jeleniej Górze. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-29
Nazwa zadania Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o piątym przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż piasku zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Jeleniej Górze.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-08-10 08:30 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :