DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Ogłoszenia

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu: „„Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II.” Projekt przewidziany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Drukuj Email
z dnia: 2021-01-15
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.258.2020
Termin składania ofert 2021-01-21 15:00 Po Terminie


Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski Drukuj Email
z dnia: 2020-12-17
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.257.2020
Termin składania ofert 2020-12-22 09:00 Po Terminie


Firewall sprzętowy UTM. CPV 32424000-1 Drukuj Email
z dnia: 2020-12-08
Nazwa zadania Firewall sprzętowy UTM. CPV 32424000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.248.2020
Termin składania ofert 2020-12-14 08:00 Po Terminie


Urządzenia GNSS dla pracowników terenowych . CPV 38112100-4 Drukuj Email
z dnia: 2020-12-08
Nazwa zadania Urządzenia GNSS dla pracowników terenowych . CPV 38112100-4
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.252.2020
Termin składania ofert 2020-12-14 08:00 Po Terminie


Zakup 7 sztuk kserokopiarek A3 do siedziby DSDiK, ul. Krakowska 28 . CPV 30121430-6. Drukuj Email
z dnia: 2020-12-02
Nazwa zadania Zakup 7 sztuk kserokopiarek A3 do siedziby DSDiK, ul. Krakowska 28 . CPV 30121430-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.246.2020
Termin składania ofert 2020-12-09 08:00 Po Terminie


Zakup rębaka do gałęzi – przyczepa specjalna wraz z homologacją Drukuj Email
z dnia: 2020-11-25
Nazwa zadania Zakup rębaka do gałęzi – przyczepa specjalna wraz z homologacją. CPV 43.31.22.00-5.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.231.2020
Termin składania ofert 2020-12-02 11:00 Po Terminie


Zakup 7 sztuk kserokopiarek A3 do siedziby DSDiK, ul. Krakowska 28. CPV 30121430-6. Drukuj Email
z dnia: 2020-11-24
Nazwa zadania Zakup 7 sztuk kserokopiarek A3 do siedziby DSDiK, ul. Krakowska 28. CPV 30121430-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.222.2020
Termin składania ofert 2020-11-30 12:00 Po Terminie


Zakup 1 szt. nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1 Drukuj Email
z dnia: 2020-10-15
Nazwa zadania Zakup 1 szt. nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.193.2020
Termin składania ofert 2020-10-26 10:00 Po Terminie


Zakup niszczarki na potrzeby DSDiK we Wrocławiu. CPV 30191400-8. Drukuj Email
z dnia: 2020-10-12
Nazwa zadania Zakup niszczarki na potrzeby DSDiK we Wrocławiu. CPV 30191400-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.179.2020
Termin składania ofert 2020-10-20 12:00 Po Terminie


Trzeci przetarg publiczny pisemny na sprzedaż drewna z wycinki w ciągu linii kolejowych 311 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-21
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-10-05 08:30 Po Terminie


Dokumentacja projektowa dla zadania: "Poprawa stateczności korony drogi wojewódzkiej poprzez wzmocnienie nasypu drogowego w m. Świny (droga wojewódzka / dawna droga krajowa nr 3 w km 432+170 - 432+200). CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-10
Nazwa zadania Dokumentacja projektowa dla zadania: "Poprawa stateczności korony drogi wojewódzkiej poprzez wzmocnienie nasypu drogowego w m. Świny (droga wojewódzka / dawna droga krajowa nr 3 w km 432+170 - 432+200). CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.139.2020
Termin składania ofert 2020-09-17 10:00 Po Terminie


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK (Skoda CItigo) Drukuj Email
z dnia: 2020-09-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-18 09:30 Po Terminie


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o drugim przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż drewna z wycinki w ciągu linii kolejowych 311 i 326 Drukuj Email
z dnia: 2020-09-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-16 08:30 Po Terminie


Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawiadamia o piątym przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż piasku, soli, mieszanki pisakowo-solnej, drewno opałowe zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-09-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-16 08:30 Po Terminie


I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości działki nr 777 AM-6 obręb Kopanica, gmina Piława Górna w celu wybudowania bocznicy kolejowej zgodnie z uchwałą nr 2545/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. Drukuj Email
z dnia: 2020-09-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-09-16 09:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :