DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Ogłoszenia

Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Podwale w m. Góra. Projekt budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324, ul. Podwale przy budynku Komendy Powiatowej Policji Drukuj Email
z dnia: 2020-07-01
Nazwa zadania Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Podwale w m. Góra. Projekt budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324, ul. Podwale przy budynku Komendy Powiatowej Policji. CPV 71.32.25.00-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.101.2020
Termin składania ofert 2020-07-07 12:00 Przed Terminem


Drugi przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku, soli, mieszanki pisakowo-solnej, drewno opałowe zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-07-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-07-13 08:30 Przed Terminem


Czwarty przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Jeleniej Górze. Drukuj Email
z dnia: 2020-07-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-07-13 8:304 Przed Terminem


Drugi przetarg publiczny pisemny (licytacja) na sprzedaż 42 sztuk grodzic betonowych typu "L" o wys. 4,4 m składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-06-22
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-07-06 09:30 Przed Terminem


II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK (Lublin) Drukuj Email
z dnia: 2020-06-19
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-07-06 09:30 Przed Terminem


II przetarg pisemnym (licytacja) na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2020-06-18
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-30 09:30 Po Terminie


4 przetarg publiczny pisemny (licytacja) na sprzedaż 13 sztuk bloków kamiennych wraz z wywiezieniem na wysypisko śmieci 3 sztuk uszkodzonych bloków kamiennych składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Gradówku Drukuj Email
z dnia: 2020-06-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-24 09:30 Po Terminie


Trzeci przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Jeleniej Górze oraz soli zmagazynowanej w Obwodzie Drogowym w Chocianowie Drukuj Email
z dnia: 2020-06-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-29 08:30 Po Terminie


Pierwszy przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku, soli, mieszanki pisakowo-solnej, drewno opałowe zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-06-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-29 08:30 Po Terminie


Przetarg publiczny pisemny (licytacja) na sprzedaż 42 sztuk grodzic betonowych typu "L" o wys. 4,4 m składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Wądrożu Wielkim Drukuj Email
z dnia: 2020-06-03
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-17 09:30 Po Terminie


IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2020-05-29
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-15 09:00 Po Terminie


3 przetarg publiczny pisemny (licytacja) na sprzedaż 13 sztuk bloków kamiennych wraz z wywiezieniem na wysypisko śmieci 3 sztuk uszkodzonych bloków kamiennych składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Gradówku Drukuj Email
z dnia: 2020-05-28
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-08 9:30 Po Terminie


I przetarg pisemny (licytacja) na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2020-05-28
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-09 9:30 Po Terminie


Drugi przetarg publiczny pisemny na sprzedaż piasku zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Jeleniej Górze oraz soli zmagazynowanej w Obwodzie Drogowym w Chocianowie Drukuj Email
z dnia: 2020-05-21
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-06-08 08:30 Po Terminie


Drugi przetarg publiczny pisemny (licytacja) na sprzedaż 13 sztuk bloków kamiennych wraz z wywiezieniem na wysypisko śmieci 3 sztuk uszkodzonych bloków kamiennych składowanych na terenie dawnej bazy Obwodu Drogowego DSDiK w Gradówku Drukuj Email
z dnia: 2020-05-12
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2020-05-25 9:30 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :