DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem masy mineralno – asfaltowej do stosowania „na zimno” na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK we Wrocławiu w latach 2020 - 2022. CPV 44113700-2. Drukuj Email
z dnia: 2019-10-24
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem masy mineralno – asfaltowej do stosowania „na zimno” na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK we Wrocławiu w latach 2020 - 2022. CPV 44113700-2.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.98.2019
Termin składania ofert 2019-11-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

98-19 Ogloszenie o zamowieniu

98-19 SIWZ

98-19 siwz

OPZ Masa na zimno

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

98-19 Ogloszenie o wyborze

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :