DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK w latach 2020-2022. Drukuj Email
z dnia: 2019-10-08
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK w latach 2020-2022.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.96.2019
Termin składania ofert 2019-10-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

96-19 ogloszenie o zamowieniu 08-10-2019

96-19 siwz 08-10-2019

96-19 siwz wersja edytowalna 08_10_2019

96-19 opis przedmiotu zamowienia 08-10-2019

96-19 kosztorys ofertowy 08-10-2019

96-19 zbiorcze zestawienie ofert 22-10-2019

  96-19 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06-11-2019

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :