DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-02
Nazwa zadania
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.52.2019
Termin składania ofert 2019-05-10 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny
Osoba do kontaktu Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

Ogłoszenie o zamówieniu_02-05-2019

SIWZ_02-05-2019

SIWZ_02-05-2019 wersja edytowalna

 

 

52-2019 pyt_1-3 i odp 2019-05-07

 

 

 

52_2019-zbiorcze zestawienie ofert

 

 

 

52_2019-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :