DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów oraz urządzeń infrastruktury drogowej będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na terenie województwa dolnośląskiego. CPV 09310000-5. Drukuj Email
z dnia: 2018-08-24
Nazwa zadania Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów oraz urządzeń infrastruktury drogowej będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na terenie województwa dolnośląskiego.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.79.2018
Termin składania ofert 2018-09-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, - 166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-79-2018-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-79-2018-siwz

2720-79_2018 SIWZ_2018-08-24-edyt

2720-79-2018-opis-przedmiotu-zamowienia

2720-79-2018-wykaz-PPE

2720-79-2018-istotne-postanowienia-do-umowy

  

 

2720-79-2018-odpowiedzi-i-zmiana-siwz-06-09-2018

2720-79-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-06-09-2018

2720-79_2018-SIWZ_2018-09-06-ujednolicona

2720-79-2018-istotne-postanowienia-do-umowy

2720-79-2018-opis-przedmiotu-zamowienia-06-09-2018

2720-79_2018-SIWZ_2018-09-06-ujednolicona-edyt

 

 

  2720-79-2018-zmiana-siwz-10-09-2018

2720-79-2018-wykaz-obiektów-10-09-2018

2720-79-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-10-09-2018

 

  79_2018-zbiorcze zestawienie ofert

 

 

79-2018-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

79-2018-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :