DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w latach 2018-2020. CPV 09000000-3. Drukuj Email
z dnia: 2018-02-19
Nazwa zadania Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w latach 2018-2020. CPV 09000000-3.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.9.2018
Termin składania ofert 2018-02-28 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

9_2018 ogloszenie o zamowieniu 19_02_2018

9_2018 specyfikacja istotnych warunow zamowienia 19_02_2018

9_2018 siwz wersja edytowalna 19_02_2018 

9_2018 odpowiedz na pytanie 22_02_2018

  9_2018 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 28_02_2018

9_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13_03_2018

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :