DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK we Wrocławiu w latach 2018, 2019. CPV 44113700-2. Drukuj Email
z dnia: 2017-09-29
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK we Wrocławiu w latach 2018, 2019. CPV 44113700-2.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.107.2017
Termin składania ofert 2017-10-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

107_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-09-29

107_2017 SIWZ 2017-09-29

107_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

107_2017 załączniki do siwz 2017-09-29

 

107_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-10-09

 

107_2017 info_o wyborze - 2017-10-17

107_2017 info_o wyborze SPROSTOWANIE 2016-10-18

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :