DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK w latach 2017-2019. Drukuj Email
z dnia: 2017-06-07
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK w latach 2017-2019. CPV 34.99.22.00-9.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.52.2017
Termin składania ofert 2017-06-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

52_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-06-07

52_17_SIWZ_2017-06-07

52_17_specyfikacje_techniczne_2017-06-07

52_17_wykaz_znaków_2017-06-07

52_17_kosztorys_ofertowy_2017-06-07

52_17_wersja_edyt_zał_2017-06-07

 

 

52_17_pyt_i_odp_2017-06-19

52_17_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2017-06-19

 

 

52_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-06-22

 

52_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-07-04

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :