DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup 15 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. Drukuj Email
z dnia: 2017-03-24
Nazwa zadania Zakup 15 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.19.2017
Termin składania ofert 2017-04-06 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 233, -166, 71/39 17 110
Załączniki

  ni-2720-19-2017-ogloszenie-o-zamowieniu

ni-2720-19-2017-siwz

 

ni-2720-19-2017-zmiana-siwz

 

   2720-19-2017-pytania-1-13-i-odpowiedzi

 

 

2720-19-2017-pytania-14-21-i-odpowiedzi-zmiana-siwz

2720-19-2017-zmiana-ogloszenia

 

 

2720-19-2017-zbiorcze-zestawienie-ofert

 

 

 

2720_19_17_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :