DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup 6 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34110000-1 Drukuj Email
z dnia: 2017-02-22
Nazwa zadania Zakup 6 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34110000-1
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.5.2017
Termin składania ofert 2017-03-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 71 / 39 17 110
Załączniki

 

05-17 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (10-03-2017 r.)

 

05-17 Informacja z otwarcia złożonych ofert 03-03-2017

 

 

  05-17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28-02-2017)

05-17 Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ (28-02-2017)

  

05-17 Odpowiedzi na pytania (24-02-2017)

  

05-17 Ogłoszenie o zamówieniu (22-02-2017)

05-17 SIWZ (22-02-2017)

05-17 Załączniki Nr 1-6 do do SIWZ (edytowalne)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :