DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup wraz z montażem sygnalizatorów akustycznych w sygnalizatorach pieszych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na 3 zadania. CPV 34996000-5 Drukuj Email
z dnia: 2017-01-17
Nazwa zadania Zakup wraz z montażem sygnalizatorów akustycznych w sygnalizatorach pieszych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na 3 zadania. CPV 34996000-5
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.1.2017
Termin składania ofert 2017-02-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 248, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

1_2017 ogloszenie o zamowieniu 17_01_2017

1_2017 siwz 17_01_2017

1_2017 siwz wersja edytowalna 17_01_2017

1_2017 zalacznik do siwz 17_01_2017

1_2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 24_01_2017

1_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 24_01_2017

1_2017 zalacznik do siwz 24_01_2017

1_2017 aktualne zalaczniki 2 i 6 24_01_2017

1_2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 30_01_2017

1_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 30_01_2017

1_2017 zbiorcze zestawienie ofert 06_02_2017

  1_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24_02_2017

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :