DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usługi dostawy paliwa gazowego do Placówki Terenowej w Jeleniej Górze, Obwodu Drogowego w: Olszyńcu, Rudnej i Górze. CPV 09120000-6, 09000000-3, 09123000-7, 65210000-8. Drukuj Email
z dnia: 2016-10-14
Nazwa zadania Świadczenie usługi dostawy paliwa gazowego do Placówki Terenowej w Jeleniej Górze, Obwodu Drogowego w: Olszyńcu, Rudnej i Górze. CPV 09120000-6, 09000000-3, 09123000-7, 65210000-8.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.116.2016
Termin składania ofert 2016-11-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

116-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia 25-10-2016

116-16 odpowiedzi na pytania 25-10-2016

opis przedmiotu zamowienia 25-10-2016

kalkulacje ofertowe 25-10-2016

 

 

 

116_2016 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 20_10_2016

116_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 20_10_2016

116_2016 opis przedmiotu zamowienia 20_10_2016

116_2016 siwz 20_10_2016

116-16 ogloszenie o zamowieniu

 

116-16 siwz

116-2016 siwz

opz 2016

 

zbiorcze zestawienie ofert

116-16 ogloszenie o wyborze

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :