DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup 4 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1 Drukuj Email
z dnia: 2016-10-13
Nazwa zadania Zakup 4 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.123.2016.AK
Termin składania ofert 2016-10-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 71 / 39 17 110
Załączniki

 

123-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28-10-2016

 

123-16 Informacja z otwarcia ofert  25-10-2016

  

 

  123-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  20-10-2016

123-16 Zmiana treści SIWZ  20-10-2016

123-16 Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ - edytowalny  20-10-2016

  

123-16 Zmiana treści SIWZ 19-10-2016

123-16 Zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ - edytowalny 19-10-2016

 

  123-16 Odpowiedzi na pytania 17-10-2016

 

  123-16 Ogłoszenie o zamówieniu 13-10-2016

123-16 SIWZ 13-10-2016

123-16 Załączniki Nr 1-6 do SIWZ (edytowalne) 13-10-2016

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :