DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. Drukuj Email
z dnia: 2016-10-12
Nazwa zadania Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. CPV 16.70.00.00-2, 66.11.40.00-2.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.121.2016
Termin składania ofert 2016-10-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

121_16 ogłoszenie o zamówieniu

121_16 SIWZ 2016-10-12

121_16 opis przedmiotu zamówienia

121_2016 materiały dodatkowe 2016-10-12

121_16 wersja edytowalna załączników

 

121_16 pyt_i_odp 2016-10-14

121_16 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-10-14

121_16 Istotne postanowienia umowne 2016-10-14

121_16 Opis przedmiotu zamówienia 2016-10-14

121_16 załącznik nr 6 2016-10-14

 

121_16 pyt_i_odp_2016-10-18

 

 

121_16 zmiana siwz 2016-10-20

121_16 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-10-20

121_16 załącznik nr 6 2016-10-20

 

121_16 zbiorcze zestawienie ofert 2016-10-24

121_16 ogłoszenie o wyborze

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :