DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów oraz urządzeń infrastruktury drogowej będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na ternie województwa dolnośląskiego. CPV 09310000-5, 65310000-9 Drukuj Email
z dnia: 2016-10-05
Nazwa zadania Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów oraz urządzeń infrastruktury drogowej będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na ternie województwa dolnośląskiego. CPV 09310000-5, 65310000-9
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.114.2016
Termin składania ofert 2016-10-14 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39-17-171, 71 39-17-233, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

114_2016 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21_10_2016

114-16 ogloszenie o zamowieniu

114-16 siwz

 

114-2016 siwz

opz energia 05-10-2016

zacznik nr 1 do umowy

 

114-16 odpowiedzi na pytania od 1 do 8

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :