DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2016-10-04
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD z elementami montażowymi oraz rur do montażu znaków na potrzeby Służby Utrzymaniowej DSDiK.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.115.2016
Termin składania ofert 2016-10-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Agata Dębińska, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-170, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

115_2016_ogloszenie_o_zamowieniu

115_2016_siwz

115_2720_opis przedmiotu zamowienia

115_2720_specyfikacje techniczne

115_2016_wykaz znakow

115_2720_zalacznik nr 2 kosztorys ofertowy

115_2016 siwz

 

 

115_2016 pytania od oferentow

 

 

115_2016_zmiana siwz z dnia 10_10_2016

115_2016_ogloszenie o zmianie ogloszenia

115_2016_wykaz znakow z dnia 10_10_2016

115_2016_kosztorys ofertowy z dnia 10_10_2016

 

 

115_2016_ogloszenie o zmianie ogloszenia12_10_2016

115_2016_zmiana siwz z dnia 12_10_2016

115_2016_kosztorys ofertowy z dnia 12_10_2016

115_2016_wykaz znakow z dnia 12_10_2016

 

115_2016 zbiorcze zestawienie ofert

 

115_2016_ogloszenie o wyborze oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :