DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1, CPV 66.11.40.00-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-09-14
Nazwa zadania Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1, CPV 66.11.40.00-2
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.118.2016
Termin składania ofert 2016-09-29 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Kozioł
Tel./Fax 071/ 39 17 171, -233, 71/39 17 110
Załączniki

 

118_16_ogloszenie_o_zamowieniu

118-2016-siwz

118_16_parametry_techniczne

 

118-16 odpowiedzi na pyt od 1 do 5

118-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia

 

118-16 odpowiedzi na pyt od 6 do 10

118-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

 

 

118-16 modyfikacja siwz 26-09-2016

118-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia 3

118-16 siwz 26-09-2016

 

zbiorcze zestawienie ofert

118-16 uniewaznienie

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :