DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup kruszywa naturalnego wraz z dostawą na bazy do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na 3 zadania. CPV 90.62.00.00-9. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Zakup kruszywa naturalnego wraz z dostawą na bazy do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na 3 zadania. CPV 90.62.00.00-9.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.99.2016.AK
Termin składania ofert 2016-08-17 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

99-16 Informacja z otwarcia ofert  17-08-2016

 

 

  99-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  05-08-2016

99-16 Zmiana treści SIWZ  05-08-2016

  

99-16 Ogłoszenie o zamówieniu 27-07-2016

99-16 SIWZ  27-07-2016

99-16 Załączniki Nr 1-6 do SIWZ  27-07-2016 (edytowalne)

 

99-2016_inf_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :