DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup soli drogowej z antyzbrylaczem wraz z dostawą na bazy do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sezonie zimowym 2016/2017. CPV 14.41.00.00-8. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Zakup soli drogowej z antyzbrylaczem wraz z dostawą na bazy do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sezonie zimowym 2016/2017. CPV 14.41.00.00-8.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.98.2016.AK
Termin składania ofert 2016-08-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

 

98-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  30-08-2016 r.

  

98-16 Informacja z otwarcia ofert  17-08-2016

 

  98-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  05-08-2016

98-16 Zmiana treści SIWZ  05-08-2016

 

  98-16 Ogłoszenie o zamówieniu 27-07-2016

98-16 SIWZ 27-07-2016

98-16 Załączniki Nr 1-6 do SIWZ 27-07-2016 (edytowalne)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :