DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa gazu płynnego do Obwodu Drogowego w Chocianowie oraz Obwodu Drogowego w Czadrowie. CPV 09.12.00.00-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Dostawa gazu płynnego do Obwodu Drogowego w Chocianowie oraz Obwodu Drogowego w Czadrowie. CPV 09.12.00.00-6
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.93.2016
Termin składania ofert 2016-08-05 09:00 Po Terminie
Typ postępowania PRZETARG NIEOGRANICZONY
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax te. 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-174-110
Załączniki

93_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2016-07-27

93_2016 SIWZ  2016-07-27

93_2016 siwz 2016-07-27 w_edyt

 

93_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2016-08-05

93_16 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-08-26

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :