Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w latach 2017-2018. Drukuj
z dnia: 2016-07-26
Nazwa zadania Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w latach 2017-2018. CPV 09.00.00.00-3
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.95.2016
Termin składania ofert 2016-08-11 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

95_16 ogłoszenie o zamówieniu

95_16 siwz

95_16 wersja edytowalna załączników

95_2016 pyt_i odp 2016-08-04

 

95_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2016-08-11

95_16 ogłoszenie o wyborze